Půjčovna nářadí

1. Svářečky optických vláken INNO, Telcosplicer

2. Zafukovací zařízení TDUX

3. VFL - vizuální zaměřovač poruch

4. LanTEK II -500

5. RNT-SSP-IT-075

6. Zdroj záření pro měření přímou metodou

7. Měřidlo optického výkonu

8. Přímá metoda s pamětí

9. Optický videomikroskop

10. WPM 18

 

1. Svářečky optických vláken  INNO, Telcosplicer

Optická sávřečka INNO

Svářečka optických vláken INNO View5 je 3D svářečka optických vláken s aktivním zarovnáváním na jádro vlákna  Konstrukce svářečky je uzpůsobena tak, aby odolával prachu, vodě a otřesům. Její 5" velká dotyková obrazovka umožňuje zobrazení svařovaných vláken se zvětšením až 520x. Detailní ifnormace o svářečce nalezneta na tomto datasheetu.

Cena: 1499 Kč/den bez DPH (6 až 14 dní sleva 10%, 15 a více dní 20%)

Vratná kauce: 10 000 Kč

 

Optická svářečka TelcoSplicer

Svářečka optických vláken s pevnou V drážkou.

Detailní ifnormace o svářečce nalezneta na tomto datasheetu.

Cena: 700 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 3 000 Kč

 

Společnost, která si svářečku zapůjčila, se zavazuje, že ručí za škody způsobené neodbornou manipulací a ztrátu v době jejího zapůjčení a svým podpisem stvrzuje, že převzaté zařízení je bez zjevných závad.

V případě poškození zařízení budou účtovány náklady na opravu. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného zařízení se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši tržní ceny zapůjčeného zařízení.

 

2. Zafukovací zařízení TDUX

Popis produktu:

Zafukovací zařízení TDUX-IT slouží ke snadnému a rychlému natlakování těsnícího vaku TDUX různé velikosti.

Sada obsahuje:
1/ TDUX-IT

Společnost, která si zařízení zapůjčila, se zavazuje, že ručí za škody způsobené neodbornou manipulací a ztrátu v době jejího zapůjčení a svým podpisem stvrzuje, že převzaté zařízení je bez zjevných závad. V případě poškození zařízení budou účtovány náklady na opravu. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného zařízení se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši tržní ceny zapůjčeného zařízení.


Cena: 250 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 5 000 Kč

3. VFL

Popis produktu:

Vizuální zaměřovač poruch je červený laser pracující na vlnové délce 650 nm s dosahem do 3 km. Slouží pro jednoduchou detekci poruch viditelným zářením. Pracuje v pulzním nebo kontinuálním režimu. Použití pro ferule 2,5 mm nebo 1,25 mm. Vizuální zaměřovač poruch je ideální pomůcka pro lokalizaci poruch v optickém rozvaděči, na vnitřní kabeláži nebo na propojovacích kabelech.

Cena: 200 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 1 000 Kč

4. LanTEK II -500

Popis produktu:

LanTEK II - 500 umožňuje měření v rozsahu do 500 MHz pro certifikaci kategorie 6a a nižší.

Měřicí přistroj používá dvě metody měření:

Permanent Link - měří se spoj od patch panelu k zásuvce (tzv. přímý link) - zde je vyloučen vliv patch kabelů a jejich konektorů
Channel Link – měří se celý spoj včetně patch kabelů, vliv jejich konektorů a vliv patch panelů.

Oblast označená P označuje typické nastavení pro měření Permanet Link.

Oblast označená C označuje typické nastavení pro měření Channel Link.


Sada obsahuje:

1/ hlavní jednotka

2/ vzdálená jednotka

3/ pevný transportní kufr

4/ talkset

5/ 2x lithium-ion baterie

6/ 2x RJ45 adaptér varianta 500 ( kategorie 5e/6a)

7/ 2x měřící patch kabel kategorie 6a F/FTP

8/ 2x AC/DC adaptéry pro dobíjení

9/ USB kabel

Cena: 1 500 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 15 000 Kč

 

5. RNT-SSP-IT-075

Cena: 200 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 1 000 Kč

 

6. Zdroj záření pro měření přímou metodou

Popis produktu:

Zdroj záření LS-800 je vybaven čtyřmi zdroji o vlnových délkách 850, 1300, 1310, 1550 nm. Ve spolupráci s PM-800 disponuje funkcí AWD (Auto Wavelength Detection) a modulací 270 Hz, 1 KHz a 2 KHz.

Přístroj je jednoduchý na ovládání a svými funkcemi ideální pro měření v poli. Může být používán samostatně nebo ve spolupráci s měřidlem optického výkonu PM-800 pro měření útlumu optických tras.

Cena: 1 000 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 5 000 Kč

 

7. Měřidlo optického výkonu

Popis produktu:


Měřidlo optického výkonu PM-800 je určeno pro měření absolutní nebo relativní úrovně optického signálu v optických sítích nebo systémech vláknové optiky.
Přístroj je jednoduchý na ovládání a svými funkcemi ideální pro měření v poli.
Vnitřní paměť přístroje umožňuje uložit a organizovat ve 2 úrovních až 3000 měření včetně čísla paměťové pozice nebo vlákna, vlnové délky, absolutní hodnoty nebo hodnoty útlumu.
Přístroj lze využívat samostatně nebo ve spolupráci se zdrojem optického signálu LS-800 pro měření optického útlumu SM nebo MM vláken.


Vlastnosti:

• 6 pracovních vlnových délek, funkce AWD - Automatická detekce vlnové délky
• Detekce modulovaného signálu 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
• Paměť pro 3000 naměřených hodnot ve dvou úrovních: Cable, Fiber
• USB port (firmware upgrade, přenos dat do PC, nabíjení)
• Zobrazované jednotky: dBm, dB, W

Cena: 1 000 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 5 000 Kč

 

8. Přímá metoda s pamětí

Popis produktu:


Sestava pro měření přímou metodou obsahuje kompletní sadu. Naměřené hodnoty lze pomocí USB kabelu uložit do PC a následně vyhotovit měřící protokol. Měřidlo optického výkonu PM-800 je určeno pro měření absolutní nebo relativní úrovně optického signálu v optických sítích nebo systémech vláknové optiky. Přístroj je jednoduchý na ovládání a svými funkcemi ideální pro měření v poli. Vnitřní paměť přístroje umožňuje uložit a organizovat ve 2 úrovních až 3000 měření včetně čísla paměťové pozice nebo vlákna, vlnové délky, absolutní hodnoty nebo hodnoty útlumu. Přístroj lze využívat samostatně k měření absolutní nebo relativní hodnoty optického signálu v optických sítích nebo ve spolupráci se zdrojem optického signálu LS-800 pro měření optického útlumu SM nebo MM vláken. Zdroj záření LS-800 je vybaven čtyřmi zdroji o vlnových délkách 850, 1300, 1310, 1550 nm. Ve spolupráci s PM-800 disponuje funkcí AWD (Auto Wavelength Detection) a modulací 270 Hz, 1KHz a 2KHz. Přístroj je jednoduchý na ovládání a svými funkcemi ideální pro měření v poli. Může být používán samostatně nebo ve spolupráci s měřidlem optického výkonu PM-800 pro měření útlumu optických tras.

Vlastnosti:

• 6 pracovních vlnových délek, funkce AWD - Automatická detekce vlnové délky
• Detekce modulovaného signálu 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
• Paměť pro 3000 naměřených hodnot ve dvou úrovních: Cable, Fiber
• USB port (firmware upgrade, přenos dat do PC, nabíjení)
• Zobrazované jednotky: dBm, dB, W

Cena: 1800 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 10 000 Kč

 

9. Optický videomikroskop

Popis produktu:

Videomikroskop poskytuje snadnou a bezpečnou možnost identifikace poškrábaných, poškozených nebo znečištěných ferulí (konektorů). Přístroj se připojuje přímo k PC do USB portu.


Sada obsahuje
sonda videomikroskopu
adaptér do průchodky LC/PC
adaptér do průchodky SC/PC a FC/PC
adaptér pro konektory APC s ferulí 2,5 mm
software
manuál

Cena: 1000 Kč/den bez DPH

Vratná kauce: 5 000 Kč

10. WPM 18

Popis produktu:

Parameter WPM-18

Wavelength (nm) for Demux1 1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430
1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610
Operation Mode Wavelength Power Meter / Insertion Loss Meter
Measurement Range -40dBm ~ 10dBm
Accuracy +/-0.5dB @-20dBm
Resolution 0.01dB
Unit dBm, dB, nm
Fiber type Singlemode 9/125um
Optical Interface SC/PC
Photodetector type InGaAs
Display LCD (with LED backlight)

Cena: 1 000 Kč/den bez DPH
Vratná kauce: 5 000 Kč